Příspěvky

 

  

SKN Brno oznamuje výši příspěvků členů od 1. ledna 2013:

 

 

 

 
Dospělí od 19let  - od nar.1993 300, - Kč / rok  
Dorost od 16 let do 18 let - od nar. 1994 do 1996 200, - Kč / rok    
Důchodci od 60 let, ženy na MD (mateřská dovolená) 100, - Kč / rok    
Žactvo do 15 let (1996), základní škola zdarma    

 

                                                      

Jak zaplatit  členský příspěvek - jsou možné tři způsoby platby:

1. bezhotovostním bankovním převodem přes internetové bankovnictví 

2. poštovní poukázkou (složenka A  tr. kód 114 nebo A tr. kód 116)

3. hotově v pokladně na adrese SKN Brno (SKN Brno, ul. Vodova 35, 612 00 Brno)

  

Příspěvky je každý povinen zaplatit do 21. ledna 2013!!!!  Za zaplacené příspěvky všem členům děkujeme.   

Nebude-li příspěvek zaplacen ani do 20. února 2013, pak se člen SKN Brno nebude moci účastnit mistrovských soutěží a přátelských turnajů.