PŘÍSPĚVKY


SKN Brno oznamuje výši příspěvků členů :

Aktivní sportovci od 16 let do 59 let* - 500 Kč / rok
Neaktivní sportovci od 16 let do 59 let* - 300 Kč / rok
Důchodci od 60 let, ženy na MD (mateřská dovolená) - 200 Kč / rok
Slyšící - 200 Kč / rok
Žactvo do 15 let, základní škola - 200 Kč/rok

Vysvětlivky - aktivní sportovci* - podmínkou je účast nejméně na 4 turnajích za aktuální rok - např. MČR, OPEN, ME, MS, Deaflympics, mezinárodní turnaje a přátelské turnaje neslyšících.
Neaktivní sportovci* - se nezúčastnili žádného turnaje za aktuální rok, v případě že by porušil a zúčastnili se jednoho nebo více turnajú, jsou povinni uhradit navíc 200 Kč jako aktivní člen


Členové zaplatí členské příspěvky do 15. února, po tomto termínu bude penále 50 Kč.
Schváleno VH SKN Brno dne 22. února 2019


Oznamujeme, že od 1. 1. 2017 je zveřejněna na webu ČSNS informace o zaplacených příspěvcích. Můžete si prohlédnout na webové stránce: ČSNS - členové SKN Brno.

Jak zaplatit členský příspěvek - jsou možné tři způsoby platby:

1. bezhotovostním bankovním převodem - na číslo účtu: 2401887713/2010 - do zprávy napsat: ČP 2021 - příjmení a jméno
2. poštovní poukázkou (složenka A tr. kód 114 nebo A tr. kód 116) na adresu : SKN Brno, ul. Vodova 35, 612 00 Brno
3. hotově na pokladně na adrese SKN Brno (SKN Brno, ul. Vodova 35, 612 00 Brno)

Příspěvky je každý povinen zaplatit do 15. února!!!! Za zaplacené příspěvky všem členům děkujeme. Nebude-li příspěvek zaplacen do 15. února, pak se člen SKN Brno nebude moci účastnit mistrovských soutěží a přátelských turnajů.Přihláška do členství v SKN Brno

Doklady potřebné k získání členství ve SKN Brno:

1) přihláška SKN Brno
2) přihláška ČSNS
3) * prohlášení GDPR
4) kopie lékařské zprávy - o sluchové vadě - musí být ztrátu sluchu vyšší než 55 db
5) pasová fotka 3,5 x 4,5 cm na členský průkaz
6) registrační příspěvek ve výši 100 Kč - mládež do 23 let je od poplatku osvobozena
7) členský příspěvek klubu platný od 1. 1. 2020

Všechny uvedené doklady naskenovat a poslat mailem na skn.brno@gmail.com a vyčkat na kladnou odpověď ohledně přijetí žádosti. Po kladném přijetí žádosti předat všechny dokumenty po domluvě výkonnému výboru, popřípadně zaslat na adresu:

Sportovní klub neslyšících Brno, z.s.
Vodova 1391/35
612 00 Brno 12

* V rámci GDPR, je uvedeno jakým způsobem budeme nakládat s Vašimi údaji – Informace o zpracování osobních údajů. Za účelem naší propagace na webu, sociálních sítích a pro marketingové účely (propagační materiály, letáky apod.) je podpis nutný. To je jedna z podmínek pro vstup do klubu.

Hráč, který je členem dosavadního klubu slyšících může být i současně členem sportovního klubu neslyšících.


Těšíme se na nové členyNový členský řád SKN Brno pro členy SKN Brno – schváleno VH SKN Brno a platí od 23. února 2018

1 2