PŘÍSPĚVKY


SKN Brno oznamuje výši příspěvků členů od 2. ledna 2018:

Dospělí od 19 let do 59 let - 400 Kč / rok
Dorost  od 16 let do 18 let - 300 Kč / rok
Důchodci od 60 let, ženy na MD (mateřská dovolená) - 200 Kč / rok
Slyšící - 150 Kč / rok
Žactvo do 15 let, základní škola - 100 Kč/rok

Pokud naši členové zaplatí členské příspěvky letos do 15. února, bude bez penále a po termínu bude penále 50 Kč navíc.
Schváleno VH SKN Brno dne 29. ledna 2016

Oznamujeme, že od 1.1.2017 je zveřejněna na webu ČSNS informace o zaplacených příspěvcích. Můžete si prohlédnout na webové stránce: ČSNS - členové SKN Brno.

Jak zaplatit členský příspěvek - jsou možné tři způsoby platby:

1. bezhotovostním bankovním převodem přes internetové bankovnictví - na adresu pana předsedy Jiřího Bělohlávka číslo účtu: 172908939/0300, konstantní symbol: 0558 a variabilní symbol: 100
2. poštovní poukázkou (složenka A tr. kód 114 nebo A tr. kód 116) na adresu : Jiří Bělohlávek, Pěkná 46, 643 00 Brno
3. hotově v pokladně na adrese SKN Brno (SKN Brno, ul. Vodova 35, 612 00 Brno)

Příspěvky je každý povinen zaplatit do 15. února!!!! Za zaplacené příspěvky všem členům děkujeme. Nebude-li příspěvek zaplacen ani do 28. února, pak se člen SKN Brno nebude moci účastnit mistrovských soutěží a přátelských turnajů.Nový členský řád SKN Brno pro členy SKN Brno – schváleno VH SKN Brno a platí od 23. února 2018

1 2