PŘÍSPĚVKY


SKN Brno oznamuje výši příspěvků členů od 1. ledna 2023 :

bankovni účet SKN Brno

Aktivní člen týmového sportu (curling, bowling, kuželky, fotbal a futsal) - 1.000 Kč
Aktivní člen individuálního sportu (plavání, stolní tenis, šachy) - 700 Kč
Neaktivní člen - 300 Kč
(člen nesmí hrát MČR a pokud bude chtít hrát nějaký sport na MČR, tak se musí domluvit s výkonným výborem SKN Brno)
Slyšící člen - 300 Kč


Členové zaplatí členské příspěvky za rok 2024 do konce listopadu 2023, po tomto termínu bude penále 100 Kč.
Schváleno VH SKN Brno dne 24. února 2023
Jak zaplatit členský příspěvek - jsou možné tři způsoby platby:

1. bezhotovostním bankovním převodem - na číslo účtu: 2401887713/2010 - VS 2024 - do zprávy napsat: ČP rok - příjmení a jméno
2. poštovní poukázkou (složenka A tr. kód 114 nebo A tr. kód 116) na adresu : SKN Brno, ul. Vodova 35, 612 00 Brno
3. hotově na pokladně na adrese SKN Brno (SKN Brno, ul. Vodova 35, 612 00 Brno)

Za zaplacené příspěvky všem členům děkujeme. Nebude-li příspěvek zaplacen, pak se člen SKN Brno nebude moci účastnit mistrovských soutěží a turnajů.


Přihláška do členství v SKN Brno

Doklady potřebné k získání členství ve SKN Brno:

1) přihláška SKN Brno
2) přihláška ČDV
3) * prohlášení GDPR
4) kopie lékařské zprávy - o sluchové vadě - musí být ztrátu sluchu vyšší než 55 db
5) pasová fotka 3,5 x 4,5 cm na členský průkaz
6) registrační příspěvek ve výši 100 Kč - mládež do 23 let je od poplatku osvobozena
7) členský příspěvek klubu platný od 1. 1. 2020

Všechny uvedené doklady naskenovat a poslat mailem na sknbrno@sknbrno.net a vyčkat na kladnou odpověď ohledně přijetí žádosti. Po kladném přijetí žádosti předat všechny dokumenty po domluvě výkonnému výboru, popřípadně zaslat na adresu:

Sportovní klub neslyšících Brno, z.s.
Vodova 1391/35
612 00 Brno 12

* V rámci GDPR, je uvedeno jakým způsobem budeme nakládat s Vašimi údaji – FORMULÁŘE o zpracování osobních údajů. Za účelem naší propagace na webu, sociálních sítích a pro marketingové účely (propagační materiály, letáky apod.) je podpis nutný. To je jedna z podmínek pro vstup do klubu.

Hráč, který je členem dosavadního klubu slyšících může být i současně členem sportovního klubu neslyšících.


Těšíme se na nové členyNový členský řád SKN Brno pro členy SKN Brno – schváleno VH SKN Brno a platí od 23. února 2018

1 2