RBL - BOWLINGrokdatummístoturnajvýsledky
201819.11.Brno1.RBL, Jižní Moravazde
201822.10.Brno1.RBL, Jižní Moravazde
201805.04.Brno2.RBL, Jižní Moravazde
201815.03.Brno2.RBL, Jižní Moravazde
201808.02.Brno2.RBL, Jižní Moravazde
201825.01.Brno2.RBL, Jižní Moravazde