HISTORIE ŠACHU


Poprvé byl založen oddíl šachu v roce 1950. Trval až do roku 1956. V následujícím období hráli ti nejlepší neslyšící šachisté v klubech se slyšícími. V klubu se šachy hrály pouze jako společenská hra. Aktivní činnost šachového klubu byla obnovena až v poslední době.

členové SKN Brno oddílu stolního tenisu
2014 - Eva Borovičková hrála s Martinem Paulíkem.

V poválečných letech reprezentoval Brno jeden z nejlepších neslyšících šachistů, účastník všech šachových soutěží od roku 1945, zesnulý Jaromír Stoklasa.
Dalším velmi dobrým šachistou byl až do své tragické smrti Josef Otava.
Také Miroslav Vašek v dobách své aktivity dokázal při své inteligenci zamotat hlavu nejednomu šachovému esu.
Šachista Tomáš Mastný, neslyšící hráč I.třídy, byl mnohonásobný účastník celostátních a mezinárodních přeborů.
V letech 1950-1956 si v nejvyšší šachové soutěži neslyšících ČSSR velmi dobře vedlo i družstvo brněnské organizace.
Naši šachisté se snažili reprezentovat i v zahraniční. Nejznámějším a nejúspěšnějším šachistou byl zesnulý Dr. Mojmír Švábenský (*18.5.1924 – +22.5.2002). Jako první se zapsal do encyklopedie šachu – mezinárodní velmistr ICSC 1962, viceprezident ICSC 1956-1964, generální sekretář ICSC 1964-76, trojnásobný mistr světa neslyšících, olympionik a mnohonásobný reprezentant ČSSR. Je přeborník ČSSR neslyšících 1967. Vyhrál mezinárodní turnaj neslyšících v Kodani 1967. Ve vrcholných soutěžích ICSC měl skóre partií 39:3. Do roku 1976 byl redaktorem časopisu ICSC Mitteilungsblatt. Je prvním nositelem zlaté pamětní medalie ICSC (1976).
Bývalý člen - zesnulý Jan Šeplák, byl reprezentant MS v šachu družstev 1994 v Brně.
Svatopluk Procházka při své houževnatosti nevynechal snad ani jedinou příležitost změřit schopnosti svého ducha s přeborníky na všech vyhlášených soutěžích a přeborech ČSSR. Byl organizátorem MS v šachu v Brně v roce 1994.
Od roku 1996 vede oddíl šachu Eva Borovičková.
Členka Eva Borovičková byla reprezentantka MS v šachu družstev žen 2002 ve Vilniusu v Litvě, a také v Nyiregyháze v Maďarsku 2006, kde spolu s Annou Rývovou získaly bronz.
V poslední době je největším úspěchem našeho klubu 3. místo Evy Borovičkové na MČR v šachu v Hradci Králové 2004. Ing. Tomáš Petráň nastoupil do brněnského klubu v roce 2007 po zrušení klubu TJ Lokomotiva Břeclav a na M-ČR v Praze získal titul Mistra šachu neslyšících. Také reprezentoval – ještě jako člen TJ Lokomotiva Břeclav, na MS družstev v Brně v 1994, ve Švýcarsku v Lucernu 1998 a ve Vilniusu v Litvě 2002. V roce 2009 opět získal titul Mistra ČR.
Jan Ratajský nevynechá jedinou příležitost změřit své schopnosti s ostatními hráči.
V roce 2008 se k nám přihlásil Martin Paulík. V roce 2012 a 2015 získal titul mistra ČR. Hraje úspěšně také se slyšícími.


Přehled účasti našich členů Mistrovství ČR jednotlivců v šachu
Přehled účasti našich členů na Mistrovství ČR družstev v šachu
Reprezentace našich členů SKN Brno